Onbelans Chakra's

Onevenwichtigheden in de andere chakra's oftewel als de chakra's uit balans zijn.

Wanneer het eerste chakra beschadigd is, wordt dit in alle andere chakra's weerspiegelt. De seksualiteit wordt erdoor beïnvloed, daar ze een ervaring van het lichaam, van de zintuigen en van contact en verbondenheid is, het gevoel van persoonlijke macht wordt erdoor beïnvloed omdat we zonder grond onder de voeten niet kunnen vecht of onszelf kunnen verdedigen. Zonder wortels die energie en voeding vanuit de aarde omhoog halen, zijn we zwak. Relaties worden nadelig beïnvloed door het gebrek vaan grenzen en door een aanhoudende onzekerheid waarvoor voortdurende geruststelling nodig is. Communicatie kan door angst worden geblokkeerd of excessief worden, waarbij woorden losstaan van gevoel. Door een uitgebreide en creatieve verbeeldingskracht en een toewijding aan intellect als verdediging tegen gevoel zullen de bovenste chakra's een grote kans lopen versterkt te worden. In extreme gevallen kan een dergelijke versterking verwarring, vaagheid of een gevoel gek te worden veroorzaken. het antwoord hierop bestaat niet uit kortwieken van het bewustzijn, maar uit aarding en belichaming van het bewustzijn. 

Hieronder hebben we een karakterstructuur beschreven van de chakra's

 • Eerste Chakra: Trauma in utero, vroegste jeugd 
 • Twijfelt aan recht om er te zijn, aan bestaansrecht
 • Energie wordt naar boven, naar het hoofd getrokken
 • Lichaam gespannen en samengetrokken
 • Gevoel dat lichaamsdelen losse onderdelen zijn. 
 • Beweegt zich mechanisch
 • Neigt to paranoia
 • Is bang voor desintegratie
 • Wantrouwt eigen lichaam

Tweede Chakra Deficiënt:

 • Geen contact met gevoelens, met gewaarwording van het lichaam
 • Gevoelens worden verstandelijk beredeneerd, kunnen verwrongen, afwijkend zijn
 • Ontbeert vertrouwen in relaties, vooral op lichamelijk gebied
 • Povere lichamelijk banden
 • Weinig besef van verzorging
 • Bewegingen kunnen schokkerig zijn, niet vloeiend

Derde Chakra Paradoxaal (excessief en deficiënt):

 • Opwaartse stroom sterk, geeft indruk een heleboel energie te hebben
 • Neerwaartse stroom zwak, weinig concentratie
 • Verspreid voorkomende , abnormale uitbarstingen van energie, zeer nerveus, snel opgewonden, zeer gevoelig
 • Functioneert slecht onder spanning
 • Voelt zich machteloos
 • Weinig gevoel van eigenwaarde

Vierde chakra Deficiënt:

 • Is bang voor intimiteit, zondert zich af
 • Op zijn hoede afstandelijk
 • Tegen afhankelijkheid gewapend
 • Gebrek aan eigenliefde
 • Niet demonstratief of hartelijk, bang om zich open te stellen
 • Paradoxale ademhaling (bijvoorbeeld de buik intrekken bij een inademing)

Vijfde Chakra Excessief:

 • Zeer spraakzaam maar chaotisch, kan van de hak op de tak springen
 • Mechanische stem
 • Blijft praten om zich veilig te voelen
 • Energie wordt via de keel ontladen
 • Kan interrumperen
 • Moeite met luisteren, met nieuwe informatie opnemen
 • Zeer creatief, artistiek

Zesde Chakra Uitermate ontwikkeld (kan excessief zijn):

 • Fantasierijk
 • Paranormaal begaafd
 • Intuïtief
 • In staat om in archetypen en symbolen te denken, houdt van het abstract
 • Visueel bewust (hyperalert), actief fantasieleven
 • Sensitief


Zevende Chakra Uitermate ontwikkeld (kan excessief zin)

 • Trekt zich terug in wereld van de geest, kan zeer spiritueel zijn
 • Zeer intellectueel
 • Zeer intelligent
 • Briljante, vernieuwende denkers, zitten niet vast aan oude vormen
Hoe ervaar je ongemakken bij chakra's die uit balans zijn? https://www.chakrayogaonlineopleiding.nl/onbelans-chakras/